Đăng ký tài khoản BK8 nhận áo thi đấu miễn phí

Nhà cái online BK8 dành tặng cho 500 áo thi đấu cho thành viên đăng ký tài khoản trong tháng 3. Bạn yêu thích và mong muốn nhận được áo thi đấu của đội tuyển nào? Cùng tham gia khuyến mãi nhé!

bk8 tặng áo thi đấu

Chi tiết thể lệ khuyến mãi

  1. Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 31/3/2021, thành viên đăng ký tài khoản và nạp tiền vào BK8 sẽ được tham gia nhận áo thi đấu miễn phí.
  2. Quà tặng dành cho 500 thành viên nạp tiền lần đầu vào BK8 trong thời gian khuyến mãi, tiền nạp tối thiểu 3.000.000 VND.
  3. Áo thi đấu đến từ các CLB: MU, Liverpool, MC, Chelsea, Arsenal. Thành viên xác nhận thông tin nhận áo trước ngày 2/4/2021.
  4. Trong vòng 14 ngày tính từ ngày 3/4/2021, áo thi đấu sẽ được gửi về địa chỉ của thành viên thỏa mãn yêu cầu nhận thưởng.

Điều khoản và điều kiện

  1. Mỗi thành viên chỉ được nhận 1 áo duy nhất và thông tin xác nhận phải chính xác. Nếu có sai sót trong xác nhận thông tin, BK8 sẽ không gửi lại áo cho thành viên dù có bất cứ lý do nào.
  2. Các thành viên trong cùng gia đình sử dụng chung đường truyền IP, chung thiết bị kết nối sẽ không được cùng tham gia nhận thưởng. Nếu phát hiện lạm dụng khuyến mãi, BK8 sẽ từ chối trao thưởng.
  3. Ngoài những điều kiện kể trên, thành viên BK8 cần tuân thủ mọi quy định chung về khuyến mãi của nhà cái này. BK8 là nhà cái thể thao hàng đầu, có quyền tịch thu số dư tài khoản của thành viên vi phạm.